Anyaya sa Pagsuko ng mga NPA

Inaanyayahan ng ating gobyerno ang mga natitirang NPA na patuloy pa rin na nakikipaglaban sa maling ideyolohiya upang sumuko at magbagong buhay.

Wala ng saysay ang inyong pakikibaka. Walang mangyayari kung patuloy kayo magpapalinlang sa mga maling prinsipyo o doktrinang itinatak sa inyong kaisipan at magpapagamit sa inyong mga pinuno na ginagawa kayong kasangkapan sa kanilang marahas at makasariling na gawain.

Karapatan niyo bilang isang tao ng magkaroon ng maayos at mapayapang buhay. Kaya kayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbalik-loob at makapagbagong buhay. Maawa kayo sa inyong pamilya na nangungulila sa pagmamahal ng isang ama, ina at kapatid. Panahon na upang sila’y muli niyong makasama.

 

Post from : Civil Relations Service AFP24785412_1739892592696124_4029179184621752796_o.jpg

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 390 other followers

Member of The Internet Defense League

Follow me on Twitter DefensePh
%d bloggers like this: